Ngày 15 tháng 2 năm 1928

☀ Thứ Tư
15
🌙 Tháng Giêng
24
Năm Mậu Thìn
Tiết Lập Xuân
Giờ Bính Tí
Ngày Ất Dậu
Tháng Giáp Dần
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Dần (3-5), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm