Ngày 16 tháng 2 năm 1928

☀ Thứ Năm
16
🌙 Tháng Giêng
25
Năm Mậu Thìn
Tiết Lập Xuân
Giờ Mậu Tí
Ngày Bính Tuất
Tháng Giáp Dần
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Dậu (17-19), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm