Ngày 15 tháng 2 năm 1933

☀ Thứ Tư
15
🌙 Tháng Giêng
21
Năm Quý Dậu
Tiết Lập Xuân
Giờ Canh Tí
Ngày Nhâm Tí
Tháng Giáp Dần
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm