Ngày 16 tháng 2 năm 1933

☀ Thứ Năm
16
🌙 Tháng Giêng
22
Năm Quý Dậu
Tiết Lập Xuân
Giờ Nhâm Tí
Ngày Quý Sửu
Tháng Giáp Dần
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm