Ngày 15 tháng 4 năm 1925

☀ Thứ Tư
15
🌙 Tháng Ba
23
Năm Ất Sửu
Tiết Thanh Minh
Giờ Giáp Tí
Ngày Kỷ Tỵ
Tháng Canh Thìn
Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm