Ngày 16 tháng 4 năm 1925

☀ Thứ Năm
16
🌙 Tháng Ba
24
Năm Ất Sửu
Tiết Thanh Minh
Giờ Bính Tí
Ngày Canh Ngọ
Tháng Canh Thìn
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm