Ngày 15 tháng 4 năm 1926

☀ Thứ Năm
15
🌙 Tháng Ba
4
Năm Bính Dần
Tiết Thanh Minh
Giờ Giáp Tí
Ngày Giáp Tuất
Tháng Nhâm Thìn
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Dậu (17-19), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm