Ngày 15 tháng 4 năm 1929

☀ Thứ Hai
15
🌙 Tháng Ba
6
Năm Kỷ Tỵ
Tiết Thanh Minh
Giờ Bính Tí
Ngày Canh Dần
Tháng Mậu Thìn
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Mùi (13-15), Tuất (19-21)
Ngày
tháng
năm