Ngày 16 tháng 4 năm 1929

☀ Thứ Ba
16
🌙 Tháng Ba
7
Năm Kỷ Tỵ
Tiết Thanh Minh
Giờ Mậu Tí
Ngày Tân Mão
Tháng Mậu Thìn
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Dần (3-5), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm