Ngày 15 tháng 4 năm 1940

☀ Thứ Hai
15
🌙 Tháng Ba
8
Năm Canh Thìn
Tiết Thanh Minh
Giờ Nhâm Tí
Ngày Mậu Tí
Tháng Canh Thìn
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm