Ngày 16 tháng 4 năm 1940

☀ Thứ Ba
16
🌙 Tháng Ba
9
Năm Canh Thìn
Tiết Thanh Minh
Giờ Giáp Tí
Ngày Kỷ Sửu
Tháng Canh Thìn
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm