Ngày 15 tháng 6 năm 1925

☀ Thứ Hai
15
🌙 Tháng Tư (nhuận)
25
Năm Ất Sửu
Tiết Mang Chủng
Giờ Bính Tí
Ngày Canh Ngọ
Tháng Tân Tỵ nhuận (nhuận)
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm