Ngày 16 tháng 6 năm 1925

☀ Thứ Ba
16
🌙 Tháng Tư (nhuận)
26
Năm Ất Sửu
Tiết Mang Chủng
Giờ Mậu Tí
Ngày Tân Mùi
Tháng Tân Tỵ nhuận (nhuận)
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm