Ngày 15 tháng 6 năm 1933

☀ Thứ Năm
15
🌙 Tháng Năm
23
Năm Quý Dậu
Tiết Mang Chủng
Giờ Canh Tí
Ngày Nhâm Tí
Tháng Mậu Ngọ
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm