Ngày 15 tháng 6 năm 1958

☀ Chủ Nhật
15
🌙 Tháng Tư
28
Năm Mậu Tuất
Tiết Mang Chủng
Giờ Nhâm Tí
Ngày Quý Hợi
Tháng Đinh Tỵ
Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm