Ngày 16 tháng 6 năm 1958

☀ Thứ Hai
16
🌙 Tháng Tư
29
Năm Mậu Tuất
Tiết Mang Chủng
Giờ Giáp Tí
Ngày Giáp Tí
Tháng Đinh Tỵ
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm