Ngày 15 tháng 8 năm 1929

☀ Thứ Năm
15
🌙 Tháng Bảy
11
Năm Kỷ Tỵ
Tiết Lập Thu
Giờ Canh Tí
Ngày Nhâm Thìn
Tháng Nhâm Thân
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Dậu (17-19), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm