Ngày 16 tháng 8 năm 1929

☀ Thứ Sáu
16
🌙 Tháng Bảy
12
Năm Kỷ Tỵ
Tiết Lập Thu
Giờ Nhâm Tí
Ngày Quý Tỵ
Tháng Nhâm Thân
Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm