Ngày 15 tháng 8 năm 1933

☀ Thứ Ba
15
🌙 Tháng Sáu
24
Năm Quý Dậu
Tiết Lập Thu
Giờ Nhâm Tí
Ngày Quý Sửu
Tháng Kỷ Mùi
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm