Ngày 16 tháng 8 năm 1933

☀ Thứ Tư
16
🌙 Tháng Sáu
25
Năm Quý Dậu
Tiết Lập Thu
Giờ Giáp Tí
Ngày Giáp Dần
Tháng Kỷ Mùi
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Mùi (13-15), Tuất (19-21)
Ngày
tháng
năm