Ngày 15 tháng 8 năm 1935

☀ Thứ Năm
15
🌙 Tháng Bảy
17
Năm Ất Hợi
Tiết Lập Thu
Giờ Nhâm Tí
Ngày Quý Hợi
Tháng Giáp Thân
Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm