Ngày 16 tháng 8 năm 1935

☀ Thứ Sáu
16
🌙 Tháng Bảy
18
Năm Ất Hợi
Tiết Lập Thu
Giờ Giáp Tí
Ngày Giáp Tí
Tháng Giáp Thân
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm