Ngày 15 tháng 8 năm 1960

☀ Thứ Hai
15
🌙 Tháng Sáu (nhuận)
23
Năm Canh Tí
Tiết Lập Thu
Giờ Bính Tí
Ngày Ất Hợi
Tháng Quý Mùi nhuận (nhuận)
Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm