Ngày 16 tháng 8 năm 1960

☀ Thứ Ba
16
🌙 Tháng Sáu (nhuận)
24
Năm Canh Tí
Tiết Lập Thu
Giờ Mậu Tí
Ngày Bính Tí
Tháng Quý Mùi nhuận (nhuận)
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm