Ngày 15 tháng 9 năm 1926

☀ Thứ Tư
15
🌙 Tháng Tám
9
Năm Bính Dần
Tiết Bạch Lộ
Giờ Canh Tí
Ngày Đinh Mùi
Tháng Đinh Dậu
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm