Ngày 14 tháng 9 năm 1926

☀ Thứ Ba
14
🌙 Tháng Tám
8
Năm Bính Dần
Tiết Bạch Lộ
Giờ Mậu Tí
Ngày Bính Ngọ
Tháng Đinh Dậu
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm