Ngày 15 tháng 9 năm 1935

☀ Chủ Nhật
15
🌙 Tháng Tám
18
Năm Ất Hợi
Tiết Bạch Lộ
Giờ Giáp Tí
Ngày Giáp Ngọ
Tháng Ất Dậu
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm