Ngày 16 tháng 1 năm 1926

☀ Thứ Bảy
16
🌙 Tháng Chạp
3
Năm Ất Sửu
Tiết Tiểu Hàn
Giờ Bính Tí
Ngày Ất Tỵ
Tháng Kỷ Sửu
Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm