Ngày 15 tháng 1 năm 1926

☀ Thứ Sáu
15
🌙 Tháng Chạp
2
Năm Ất Sửu
Tiết Tiểu Hàn
Giờ Giáp Tí
Ngày Giáp Thìn
Tháng Kỷ Sửu
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Dậu (17-19), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm