Ngày 16 tháng 10 năm 1929

☀ Thứ Tư
16
🌙 Tháng Chín
14
Năm Kỷ Tỵ
Tiết Hàn Lộ
Giờ Giáp Tí
Ngày Giáp Ngọ
Tháng Giáp Tuất
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm