Ngày 17 tháng 10 năm 1929

☀ Thứ Năm
17
🌙 Tháng Chín
15
Năm Kỷ Tỵ
Tiết Hàn Lộ
Giờ Bính Tí
Ngày Ất Mùi
Tháng Giáp Tuất
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm