Ngày 16 tháng 11 năm 1925

☀ Thứ Hai
16
🌙 Tháng Mười
1
Năm Ất Sửu
Tiết Lập đông
Giờ Giáp Tí
Ngày Giáp Thìn
Tháng Đinh Hợi
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Dậu (17-19), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm