Ngày 17 tháng 11 năm 1925

☀ Thứ Ba
17
🌙 Tháng Mười
2
Năm Ất Sửu
Tiết Lập đông
Giờ Bính Tí
Ngày Ất Tỵ
Tháng Đinh Hợi
Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm