Ngày 16 tháng 11 năm 1926

☀ Thứ Ba
16
🌙 Tháng Mười
12
Năm Bính Dần
Tiết Lập đông
Giờ Giáp Tí
Ngày Kỷ Dậu
Tháng Kỷ Hợi
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Dần (3-5), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm