Ngày 17 tháng 11 năm 1926

☀ Thứ Tư
17
🌙 Tháng Mười
13
Năm Bính Dần
Tiết Lập đông
Giờ Bính Tí
Ngày Canh Tuất
Tháng Kỷ Hợi
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Dậu (17-19), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm