Ngày 16 tháng 12 năm 1928

☀ Chủ Nhật
16
🌙 Tháng Mười Một
5
Năm Mậu Thìn
Tiết Đại Tuyết
Giờ Bính Tí
Ngày Canh Dần
Tháng Giáp Tí
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Mùi (13-15), Tuất (19-21)
Ngày
tháng
năm