Ngày 15 tháng 12 năm 1928

☀ Thứ Bảy
15
🌙 Tháng Mười Một
4
Năm Mậu Thìn
Tiết Đại Tuyết
Giờ Giáp Tí
Ngày Kỷ Sửu
Tháng Giáp Tí
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm