Ngày 16 tháng 12 năm 1933

☀ Thứ Bảy
16
🌙 Tháng Mười
29
Năm Quý Dậu
Tiết Đại Tuyết
Giờ Mậu Tí
Ngày Bính Thìn
Tháng Quý Hợi
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Dậu (17-19), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm