Ngày 15 tháng 12 năm 1933

☀ Thứ Sáu
15
🌙 Tháng Mười
28
Năm Quý Dậu
Tiết Đại Tuyết
Giờ Bính Tí
Ngày Ất Mão
Tháng Quý Hợi
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Dần (3-5), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm