Ngày 16 tháng 12 năm 1960

☀ Thứ Sáu
16
🌙 Tháng Mười
28
Năm Canh Tí
Tiết Đại Tuyết
Giờ Nhâm Tí
Ngày Mậu Dần
Tháng Đinh Hợi
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Mùi (13-15), Tuất (19-21)
Ngày
tháng
năm