Ngày 17 tháng 12 năm 1960

☀ Thứ Bảy
17
🌙 Tháng Mười
29
Năm Canh Tí
Tiết Đại Tuyết
Giờ Giáp Tí
Ngày Kỷ Mão
Tháng Đinh Hợi
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Dần (3-5), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm