Ngày 16 tháng 12 năm 1963

☀ Thứ Hai
16
🌙 Tháng Mười Một
1
Năm Quý Mão
Tiết Đại Tuyết
Giờ Nhâm Tí
Ngày Quý Tỵ
Tháng Giáp Tí
Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm