Ngày 17 tháng 12 năm 1963

☀ Thứ Ba
17
🌙 Tháng Mười Một
2
Năm Quý Mão
Tiết Đại Tuyết
Giờ Giáp Tí
Ngày Giáp Ngọ
Tháng Giáp Tí
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm