Ngày 16 tháng 2 năm 1958

☀ Chủ Nhật
16
🌙 Tháng Chạp
28
Năm Đinh Dậu
Tiết Lập Xuân
Giờ Giáp Tí
Ngày Giáp Tí
Tháng Quý Sửu
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm