Ngày 17 tháng 2 năm 1958

☀ Thứ Hai
17
🌙 Tháng Chạp
29
Năm Đinh Dậu
Tiết Lập Xuân
Giờ Bính Tí
Ngày Ất Sửu
Tháng Quý Sửu
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm