Ngày 16 tháng 2 năm 1960

☀ Thứ Ba
16
🌙 Tháng Giêng
20
Năm Canh Tí
Tiết Lập Xuân
Giờ Giáp Tí
Ngày Giáp Tuất
Tháng Mậu Dần
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Dậu (17-19), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm