Ngày 17 tháng 2 năm 1960

☀ Thứ Tư
17
🌙 Tháng Giêng
21
Năm Canh Tí
Tiết Lập Xuân
Giờ Bính Tí
Ngày Ất Hợi
Tháng Mậu Dần
Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm