Ngày 16 tháng 3 năm 1926

☀ Thứ Ba
16
🌙 Tháng Hai
3
Năm Bính Dần
Tiết Kinh Trập
Giờ Giáp Tí
Ngày Giáp Thìn
Tháng Tân Mão
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Dậu (17-19), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm