Ngày 17 tháng 3 năm 1926

☀ Thứ Tư
17
🌙 Tháng Hai
4
Năm Bính Dần
Tiết Kinh Trập
Giờ Bính Tí
Ngày Ất Tỵ
Tháng Tân Mão
Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm