Ngày 16 tháng 3 năm 1933

☀ Thứ Năm
16
🌙 Tháng Hai
21
Năm Quý Dậu
Tiết Kinh Trập
Giờ Mậu Tí
Ngày Tân Tỵ
Tháng Ất Mão
Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm